Chào mừng bạn đến với vùng đất của những cơ hội.

Vận chuyển MBA quá cảnh sang Cambodia

- Máy biến áp Trạm Kongpong Cham: Thân máy 110 tấn và phụ kiện

- Máy biến áp Trạm Kratie: Thân máy 60 tấn và phụ kiện

- Thân máy đưa vào bệ móng, cân chỉnh - Phụ kiện bốc xếp xuống nơi qui định.


Trailer chở thân máy đến cửa khẩu Xa mát, Tây Ninh chờ làm thủ tục quá cảnh


Vận chuyển thân máy trên đường nước bạn