Chào mừng bạn đến với vùng đất của những cơ hội.

Vận chuyển MBA trạm 220kV Bảo Lộc.

Công Ty Vận Tải Nguyên Lợi với sự kinh nghiệm dày dặn của đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp, chúng tôi đã vận chuyển hoàn thành một cách xuất sắc Máy biến áp 220kV 125MVA từ TBA 220kV Châu Đốc đến TBA 220kV Đức Trọng bằng thiết bị Trailer thủy lực module.

Kiện hàng : MBA - Dài 7 x rộng 2,8 x cao 3,9m

GW: 90 tấn

Chủ đầu tư : Ban QLDA các công trình điện miền nam. 

Phương án thực hiện : thủy bộ kết hợp.

Dưới đây là một vài hình ảnh tiêu biểu.


Thực hiện phương án lót tôn dày 20mm tránh trường hợp bị lầy lún. Làm bến tạm dỡ MBA từ Sà lan lên bờ


Cuối cùng đã hoàn thành một cách xuất sắc.